Αθιανός Λάμπρος

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Διαδίκτυο, γωνιά Η/Υ στην τάξη, βιντεοπροβολέας, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, βιντεοκάμερα, εκτυπωτής.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Μαθηματικά, Ε΄ τάξη, κεφάλαιο 21ο: «Στατιστική - Μέσος όρος». Λογισμικό: υπολογιστικά φύλλα Excel.
2. Γλώσσα Ε΄ τάξη, Ενότητα 15η: «Τηλεόραση και διαφήμιση». Λογισμικό Γλώσσας Ε΄ & ΣΤ΄ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
3. Μαθηματικά ΣΤ΄ τάξη, Γεωμετρία, ενότητα 15η: «Ιδιότητες παραλληλογράμμου». Λογισμικό πρακτικής και εξάσκησης από εκπαιδευτική ιστοσελίδα του διαδικτύου.
4. Ιστορία Ε΄ τάξη, ενότητα ΣΤ΄: «Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους». Λογισμικό Οπτικοποίησης (Centennia).
5. Φυσική Ε΄ τάξη, ενότητα Ήχος, Κεφάλαιο ΦΕ2: «Διάδοση του ήχου». Λογισμικά: Μηχανή Αναζήτησης (Google), Επεξεργαστής κειμένου (Microsoft Word), εφαρμογές διαδικτύου (applets), πρακτικής και εξάσκησης.
6. Ευέλικτη Ζώνη: «Υλοποίηση όλων των εργασιών της τάξης σε βίντεο και φωτογραφίες μέσω παρουσίασης». Λογισμικό παρουσίασης (Power Point).
7. Θρησκευτικά Ε΄ τάξη: «Αγία Σοφία: Ένα θαύμα τέχνης». Λογισμικά: Διαδικτυακή εφαρμογή πρακτικής και εξάσκησης (τρισδιάστατη απεικόνιση).
8. Γεωγραφία Ε΄ τάξη: «Οι λίμνες της Ελλάδας». Λογισμικά: Οπτικοποίησης (Google Earth), Γεωγραφίας Ε΄- ΣΤ΄ Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια (wikipedia).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License