Αντωνιάδου Ελένη

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Διαδίκτυο, εργαστήριο υπολογιστών, βιντεοπροβολέας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Γεωγραφία ΣΤ΄ τάξη, Κεφάλαιο 24ο: «Η θέση της Ευρώπης». Λογισμικό παρουσίασης (power point).
2. Γεωγραφία ΣΤ΄ τάξη, κεφάλαιο 29ο: «Οι κάτοικοι και τα κράτη της Ευρώπης». Λογισμικά: παρουσίασης (power point), οπτικοποίησης (Google Earth), επεξεργαστής κειμένου (Word), διαδραστικός χάρτης διαδικτύου.
3. Ιστορία ΣΤ΄ τάξη, ενότητα Δ΄, κεφάλαιο: «Η βασιλεία του Γεωργίου Α΄ - Χαρίλαος Τρικούπης». Λογισμικά: παρουσίασης στο διαδίκτυο (ispring), εννοιολογικής χαρτογράφησης (Cmap), πρακτικής και εξάσκησης (ispring).
4. Φυσική ΣΤ΄ τάξη, ενότητα «Οξέα-Βάσεις- Άλατα», μάθημα: «Στα ίχνη των οξέων-βάσεων-αλάτων». Λογισμικό πρακτικής και εξάσκησης από τα εργαλεία της Google (φόρμες).
5. Φυσική ΣΤ΄ τάξη, ενότητα: «Τα οξέα οι βάσεις και τα άλατα στην καθημερινή ζωή». Λογισμικό πρακτικής και εξάσκησης (hot potatoes).
6. Γλώσσα ΣΤ΄ τάξη, κεφάλαιο 15ο: «Κινηματογράφος και θέατρο». Λογισμικό ανάπτυξης έκφρασης και δημιουργικότητας (tux paint).
7. Ιστορία Γ΄ τάξη, ενότητα 1, μάθημα 1ο: «Η Τιτανομαχία». Λογισμικό παρουσίασης του διαδικτύου (ispring).
8. Μελέτη Περιβάλλοντος Γ΄ τάξη, κεφάλαιο 2ο: «Για να ζούμε μαζί, χρειαζόμαστε κανόνες». Λογισμικό ανάπτυξης έκφρασης και δημιουργικότητας (tux paint).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License