Ακριτίδης Παύλος

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Εργαστήριο Η/Υ, Γωνιά Η/Υ, Φορητός Η/Υ, Βιντεοπροβολέας, Διαδίκτυο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 1 διδακτική ώρα
ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Η συνοικία μου
ΤΑΞΗ: Β΄ ΚΕΦ. 2.4 Γνωρίζουμε τις υπηρεσίες της συνοικίας μας
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη περιβάλλοντος
ΦΑΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: άσκηση εμπέδωσης
ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ: Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης (inspiration)
ΣΤΟΧΟΣ: Να αναγνωρίζουν τις υπηρεσίες του δήμου και του ρόλου της κάθε μιας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 1 διδακτική ώρα
ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Προσανατολισμός
ΤΑΞΗ: Β΄ ΚΕΦ. 3.1 Μαθαίνω να προσανατολίζομαι
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη περιβάλλοντος
ΦΑΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: άσκηση εμπέδωσης
ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ: Επεξεργαστής κειμένου
ΣΤΟΧΟΣ: Να προσανατολίζονται ορθά στο χώρο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 1 διδακτική ώρα
ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Oι ανάγκες και τα δικαιώματά μου
ΤΑΞΗ: Β΄ ΚΕΦ. 5.1 Δικαίωμα στη ζωή
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Μελέτη περιβάλλοντος
ΦΑΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Αφόρμηση
ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ: Κυκλοφορώ με ασφάλεια στο δρόμο (προβολή βίντεο )
ΣΤΟΧΟΣ: Ευαισθητοποίηση απέναντι στα ΑμΕΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4 1 διδακτική ώρα
ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Τα ζώα
ΤΑΞΗ: Β΄ ΚΕΦ. 6.4 Είδη ζώων
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη περιβάλλοντος
ΦΑΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: άσκηση εμπέδωσης
ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ: Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης (inspiration)
ΣΤΟΧΟΣ: Διάκριση των ζώων σε οικόσιτα και άγρια

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5 1 διδακτική ώρα
ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Τα ζώα
ΤΑΞΗ: Β΄ ΚΕΦ. 6.7 Τα ζώα εμπνέουν
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη περιβάλλοντος
ΦΑΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: άσκηση εμπέδωσης
ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ: Φυλλομετρητής - Μηχανή αναζήτησης
ΣΤΟΧΟΣ: Να αναγνωρίσουν το αλληγορικό μήνυμα παροιμιών με ζώα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6 1 διδακτική ώρα
ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Ο χρόνος
ΤΑΞΗ: Β΄ ΚΕΦ. 4.1 Πώς μετράμε το χρόνο
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη περιβάλλοντος
ΦΑΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: άσκηση εμπέδωσης
ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ: Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης (inspiration)
ΣΤΟΧΟΣ: Να αντιστοιχίζουν τους μήνες στην κατάλληλη εποχή

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7 1 διδακτική ώρα
ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ : Ζούμε μαζί
ΤΑΞΗ: Γ΄ Ενότητα: 1 ΚΕΦ.5 : Εκλογές στο δήμο
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Μελέτη περιβάλλοντος
ΦΑΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: άσκηση παραγωγής γραπτού λόγου
ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ: Επεξεργαστής κειμένου (word)
ΣΤΟΧΟΣ: Παραγωγή γραπτού λόγου

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 8 1 διδακτική ώρα
ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς
ΤΑΞΗ: Γ΄ Ενότητα: 3
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη περιβάλλοντος
ΦΑΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: άσκηση εμπέδωσης
ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ: Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης (inspiration)
ΣΤΟΧΟΣ: Ταξινόμηση των μέσων μεταφοράς και συγκοινωνίας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 9 1 διδακτική ώρα
ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς
ΤΑΞΗ: Γ΄ Ενότητα: 3 ΚΕΦ. 3 Κυκλοφορώ με με ασφάλεια
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη περιβάλλοντος
ΦΑΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: άσκηση εξοικείωσης και αναγνώρισης
ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ:Μαθαίνω να κυκλοφορώ με ασφάλεια
ΣΤΟΧΟΣ: Αναγνώριση βασικών σημάτων του Κ.Ο.Κ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 10 1 διδακτική ώρα
ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς
ΤΑΞΗ: Γ΄ Ενότητα: 3 ΚΕΦ. 3 Κυκλοφορώ με με ασφάλεια
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη περιβάλλοντος
ΦΑΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: άσκηση αξιολόγησης
ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ:Μαθαίνω να κυκλοφορώ με ασφάλεια
ΣΤΟΧΟΣ: Αναγνώριση βασικών σημάτων του Κ.Ο.Κ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License