Αγγίδου Χρυσή

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Εργαστήριο Η/Υ, Γωνιά Η/Υ, Φορητός Η/Υ, Βιντεοπροβολέας, Διαδίκτυο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ: Οι λίμνες της Ελλάδας, Λογισμικά: Φυλλομετρητής, μηχανές αναζήτησης

2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ: Χαρακτηριστικά οικοσυστήματα της Ελλάδας, Λογισμικά: Φυλλομετρητής, μηχανές αναζήτησης, κειμενογράφος Word

3. ΙΣΤΟΡΙΑ: Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειό της ακμής του, Λογισμικό: Κειμενογράφος Word

4. ΦΥΣΙΚΑ: Ηλεκτρικό ρεύμα: Μια επικίνδυνη υπόθεση, Λογισμικά: Φυλλομετρητής, μηχανές αναζήτησης

5. ΦΥΣΙΚΑ: Διαφανή, ημιδιαφανή και αδιαφανή σώματα, Λογισμικά: Φυλλομετρητής, κειμενογράφος Word

6. ΦΥΣΙΚΑ: Διάδοση του φωτός, Λογισμικό: Cmap

7. ΓΛΩΣΣΑ: Ποιοι είναι οι συγγραφείς, Λογισμικά: Φυλλομετρητής, μηχανές αναζήτησης, κειμενογράφος Word

8. ΓΛΩΣΣΑ: Όταν η βιβλιοθήκη συναντά τους αναγνώστες, Λογισμικά: Φυλλομετρητής, κειμενογράφος Word

9. ΓΛΩΣΣΑ: Χαμένοι πολιτισμοί: Ατλαντίδα, Λογισμικά: Φυλλομετρητής, μηχανές αναζήτησης , κειμενογράφος

10. ΓΛΩΣΣΑ: Επιστημονική φαντασία- Όνειρα για ταξίδια στ΄ αστέρια, Λογισμικό: Κειμενογράφος Word

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License