Καρανδρέα Αγγέλα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Γωνιά Η/Υ, Φορητός Η/Υ, Βιντεοπροβολέας, Διαδίκτυο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Γλώσσα Ε΄ τάξη, Α΄ τεύχος, Ενότητα 2η: «Η ζωή στην πόλη», Υποενότητα: «Πόλη και πολιτισμός-Πόλη και διασκέδαση», Κλίση επιθέτου -ης,-ης,-ες. Λογισμικό: Πρακτικής και εξάσκησης (Hot potatoes).
2. Ιστορία E΄, ενότητα 6η: «Μια νέα πρωτεύουσα, η Κωνσταντινούπολη», Λογισμικό: Εννοιολογικής Χαρτογράφησηs.
3. Γεωγραφία Ε΄ τάξης, ενότητα Β, Κεφάλαιο 10ο, «Μεγάλα νησιωτικά συμπλέγματα και νησιά της Ελλάδας», Λογισμικά: Λογισμικό Γεωγραφίας Ε΄- ΣΤ΄ Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μηχανές αναζήτησης.
4. Γεωγραφία Ε΄ τάξης, ενότητα Β, Κεφάλαιο 13: «Τα βουνά της Ελλάδας», Λογισμικά: Μηχανή αναζήτησης, ψηφιακό βίντεο από ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης (youtube)
5. Μαθηματικά Ε΄ τάξης, Κεφάλαιο 10ο: «Προβλήματα με δεκαδικούς αριθμούς-πράξεις δεκαδικών αριθμών», Λογισμικό: Υπολογιστικό φύλλο (excel)
6. Μαθηματικά Ε΄ τάξης, Κεφάλαιο 17ο: «Ισοδύναμα κλάσματα», Λογισμικά: Υπολογιστικό φύλλο (excel), ιστοσελίδα διαδικτύου με ασκήσεις
7. Γλώσσα Ε΄ τάξη, Α΄ τεύχος, Ενότητα 6η: «Οι φίλοι μας, οι φίλες μου», Υποενότητα: «Ιστορίες με φίλους», Προσωπικές αντωνυμίες-αδύνατοι τύποι, Λογισμικό Γλώσσας Ε΄-ΣΤ΄ Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
8. Tάξη Ε' Ιστορία, Κεφ. 12ο: «Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο», Λογισμικά: Μηχανή αναζήτησης, ψηφιακό βίντεο από ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης (youtube)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License